Show, don’t tell, de schrijfregel en de fictieve droom

Gastblog door Leonardo Pisano

Show, Don’t Tell (SDT) blijft de gemoederen van beginnende schrijvers bezighouden. Vrijwel alle schrijfcoaches doen er hun zegje over, maar kennelijk is het een lastig onderwerp. Of is de theorie lastig te passen in de praktijk.

De blog van Johan van den Ende is een mooie aftrap hier bij OSMC. Het maakt duidelijk dat SDT op verschillende manieren kan worden gezien. Hieronder zet ik mijn ideeën over Show, don’t tell uiteen.

Tell is instructie

TELL is niet zozeer vertellen, maar instructie van de lezer. Die moet slikken wat de schrijver hem voorkauwt. De lezer wordt vooral op zijn denkvermogen aangesproken; daarbij wordt vooral zijn linkerhersenhelft (de logische kant) geprikkeld.

Bijvoorbeeld:

De eigenaar van de winkel was gierig. Hij nam iedere gelegenheid te baat om zijn klanten een paar gram meel af te troggelen.

Show is verleiden

SHOW is laten zien, zodat de lezer verleid wordt conclusie te trekken. Lezen is vooral emotionele beleving; zijn rechterhersenhelft (de creatieve kant) wordt aan het werk gezet.

Bijvoorbeeld:

De eigenaar van de winkel keek met een schuin oog naar zijn klant. Die stond te babbelen. Snel schudde hij wat meel terug in de baal die achter de toonbank stond.

Waarom is dit verschil belangrijk?

Lezen van fictie is vooral een emotionele beleving en de emoties bevinden zich in de rechterhersenhelft. Zodra de schrijver door TELL de lezer naar de linkerhersenhelft brengt, is de fictieve droom verstoord.

De lezer weet dat het verhaal nep is, maar moet verleid worden om dat gevoel van onechtheid weg te drukken. Als schrijver help je hem daarbij door vooral zijn rechterhersenhelft aan te spreken.

Show is niet een visueel beeld

Het overbekende voorbeeld van het rood aanlopende, stampvoetende mannetje, dat zogeheten SHOWt dat hij kwaad is, beantwoordt niet aan mijn definitie van SHOW=verleiding. Voor mij is het TELL in BEELDEN.

Een manshoge vaas, een rode halsdoek of een rechthoekige eettafel met vier stoelen aan weerskanten zijn geen TELL. Het is neutraal beschrijvend; de lezer hoeft niets te vinden, er wordt hem geen mening opgedrongen.

Wel kan een detail SHOW zijn. De jonge vrouw droeg een klein, zilveren kruisbeeld aan een kettinkje om haar hals. Dat SHOWt iets over hoe het christelijke geloof een rol speelt in haar leven.

Hoe werkt SHOW dan wél?

Laten we eens een situatie nemen waarin je als schrijver zegt: de man werd kwaad. Dat zegt op zichzelf niet veel. De man werd heel, heel, heel erg kwaad? Zegt nog steeds niks.

Hier legt de schrijver de lezer op wat deze moet vinden. De lezer kan nergens uit opmaken waar die kwaadheid uit blijkt.

Lees nu dit eens:

Karel trof zijn vrouw in bed aan met zijn beste vriend. Hij zei niets, beende naar de naastgelegen kinderkamer, pakte zijn dochtertje uit de wieg en smeet haar van de trap af.

De acties maken duidelijk hoe de gemoedstoestand van Karel is en waartoe hij in zijn razernij in staat is. Veelzeggender dan te schrijven: Karel ontstak in razernij.

Samenvattend

Als je de lezer instrueert (TELL) wat hij moet vinden, wordt jouw verhaal veel minder interessant voor hem. Tijdens het lezen wordt zijn praktische logische linkerhersenhelft gestimuleerd. De lezer blijft alert en klaarwakker. Zijn fantasie wordt doodgeslagen.

Als je door acties van je personage laat zien (SHOW) wat er aan de hand is, dan verleid je de lezer om zijn eigen conclusies te trekken. De leesbeleving wordt intenser; de lezer wordt meer in het verhaal getrokken. Zijn creatieve emotionele rechterhersenhelft wordt aangesproken. De lezer zinkt weg in de fictieve droom.

leonardoLeonardo Pisano schrijft verhalen met het thema ‘vrijheid’ als leidend motief. In maart 2016 verscheen zijn debuutroman Achter de nevel bij Uitgeverij EigenZinnig, een roman over een wereldomspannende samenzwering  ISBN  978-94-91777-44-8.

Zie http://leonardopisano.nl/ voor meer informatie. Leonardo’s kennis over dialogen schrijven is gebundeld in het unieke schrijfleerboek Mosterd voor de maaltijd. Zie: maritschrijft.com/mvdm. Volg Leonardo op Twitter.

 

Nu ben ik benieuwd naar jouw aanpak

  •  Schrijf jij meer TELL of meer SHOW? En waarom?
  • Ga je iets anders doen, na het lezen van deze blog?

Deel je tips of ervaringen nú in het antwoordveld hieronder.

Of stel je vragen aan Leonardo Pisano, Johan van den Ende of Marjon Sarneel. Laten we de wereld samen betere verhalen schenken!